שיחת חיזוק (14) בטלפון (פרשת חקת, האם התורה עדיין רלוונטית לדור שלנו?) בתכנית TorahMates

Parasha/Torah Portion
Published about 1 year ago

שיחת חיזוק (14) בטלפון (פרשת חקת, האם התורה עדיין רלוונטית לדור שלנו?) בתכנית TorahMates

Amazon Smile
Ebay
The Chesed Fund
Donate Now

You might also like


You Can Also Watch Our Lectures On TorahAnytime
Torah Anytime

OUR SUPPORTERS
David Diamond 1963 Inc